Cymraeg

Ein nod yw i gefnogi ein cleifion sy'n siarad Cymraeg trwy ddarparu gwybodaeth allweddol yn Gymraeg

Defnyddiwch adran “Cyswllt” ar ein wefan os hoffech i ni ddarparu unrhyw wybodaeth ychwanegol yn Gymraeg am y Feddygfa.NHS WalesThis site is brought to you by My Surgery Website